Klippans logotype

Kommunens ekonomi

Så här används skattepengarna 2016

Verksamhetens kostnader beräknas till total 1,0 miljarder kronor. Finansieringen sker främst via skatteintäkter och statsbidrag.
Kommunens skattesats är från och med 2015 20,75 procent.

Budgetmedel fördelas mellan nämnderna för att de ska kunna producera de tjänster som medborgarna efterfrågar. Vid fördelning tas hänsyn till volymförändringar på grund av befolkningsutveckling, prisökningar, ändrade lagar och omvärldsförändringar.

Medel för att täcka löneökningar budgeteras centralt och fördelas till nämnderna när löneavtalen är fastställda. För att nå de finansiella målen ska nämnderna göra långsiktigt hållbara effektiviseringar i sina verksamheter.

Fördelning av skattemedel: Barn- och utbildningsnämnden 370,5 mkr, Socialnämnden 300,2 mkr, Kommunstyrelsen 98,5 mkr, Kultur- och fritidsnämnden 39,8 mkr och övriga nämnder 3,2 mkr.

Investeringsbudget 2016

Investeringar för 2016 är budgeterade till 79,5 miljoner kronor. Bland annat omfattas följande projekt:

  • Ny förskola med fyra avdelningar
  • Fortsatt ombyggnad av Snyggatorpsskolan
  • IT- och bredbandsutbyggnad
  • Förnyelse av gatubelysning
  • Spontanidrottsplatser

Skattehöjningen på 74 öre under 2015 som gett ett tillskott på cirka 20 mnkr hjälpte tyvärr inte för att stabilisera ekonomin under 2015.

Senast uppdaterad: 2017-02-07
Sidansvarig: Wieslawa Broström

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Klippans kommun
Ekonomiavdelningen
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: ekonomi@klippan.se

Ekonomichef
Jan Tingecz
Telefon: 0435-281 33
Mobil: 0721-84 42 68
E-post: jan.tingecz@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se