Allmän information och mål

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Projektledare Klippans kommun
Monica Johansson

Extern projektledare Conviro AB
Tomas Henrysson
Telefon: 0707-65 85 48
E-post: tomas@conviro.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En rad undersökningar har visat att området vid fd Läderfabriken i Klippan är starkt förorenat och kommunen har i flera utredningar kartlagt riskerna. Utredningarna visade att åtgärder borde genomföras för att minska riskerna. Kommunen har sedan 2008 arbetat med att etappvis åtgärda de risker som identifierats. Åtgärderna genomförs med bidrag från Naturvårdsverket. Hittills har etapp 1, rivning av fabriken, och etapp 2, sanering av villaträdgårdar, genomförts. Nu är den sista fasen av etapp 3 igång.

Mål med projektet
Ett av de övergripande åtgärdsmålen i projekt Läderfabriken är redan uppfyllt genom den sanering som är genomförd:

  • Markföroreningar med anknytning till den tidigare läderfabriken skall inte begränsa en normal användning av villatomterna runt fabriken.

Följande övergripande åtgärdsmål finns i etapp 3:

  • Det f.d. fabriksområdet ska efter åtgärd kunna användas utan markanvändningsrestriktioner.
  • Utfyllnadsområdet, deponiområdet, skogsområdet, området kring uppehållsdammen och Cösters dal ska efter åtgärd kunna användas som strövområde eller parkmark utan förhöjd risk för människors hälsa eller miljön.
  • Föroreningsbelastningen från läderfabriksområdet på Bäljane å ska efter åtgärd minska. 


Tidplan för etapp 3

Tidplan för etapp 3 ser ut enligt följande: