Rapporter

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Projektledare Klippans kommun
Monica Johansson

Extern projektledare Conviro AB
Tomas Henrysson
Telefon: 0707-65 85 48
E-post: tomas@conviro.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här publiceras alla rapporter som tas fram i projektets genomförandefas. För att få en heltäckande bild finns även rapporterna från huvudstudien utlagda under fliken Rapporter - huvudstudien samt rapporter från tiden innan huvudstudien under fliken Rapporter - innan huvudstudien.

Projektledningens slutrapporter
Projektledningen slutredovisar alla bidragsprojekt sex månader efter att projektet officiellt avslutats. Hittills har två bidragsprojekt avslutats, sanering av villaträdgårdar och rivning av fabriksbyggnader. Nedan finns slutrapporter med bilagor.

Sanering av villaträdgårdar:

Slutrapport och erfarenhetsåterföring Villaträdgårdar inklusive Bilaga A 2014-05-07PDF (pdf, 1.8 MB)
Bilaga BPDF (pdf, 12.4 MB)
Bilaga C – IPDF (pdf, 6.2 MB)
Bilaga J – MPDF (pdf, 9.8 MB)

Rivning av fabriksbyggnader

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Slutrapport och erfarenhetsåterföring Rivning av fd Klippans Läderfabrik 2011-11-02.pdf 362.2 kB 2011-11-08 15.21
Bilaga A - G utom bilaga E.pdf 3.9 MB 2011-11-08 15.49
Bilaga E.pdf 6 MB 2011-11-08 15.50

Projektledningens lägesrapporter
Projektet skickar varje år in en lägesrapport till Länsstyrelsen. Här kan du läsa de rapporter som hittills skickats. År 2008 gjordes bedömningen att ingen lägesrapport behövde upprättas då aktiviteten under året hade varit låg. Rapporterna har ordnats så att de som rör samma aktivitet ligger i följd.

Sanering av övriga områden - etapp 3
Inför sanering av övriga områden upprättades en anmälan om avhjälpandeåtgärder som skickades till Länsstyrelsen i Skåne Län. Anmälan innehåller även en ansökan om dispens från artskydd samt en anmälan om vattenverksamhet. Anmälan åtföljs av ett stort antal bilagor, här finns bland annat resultatrapporter från undersökningar, åtgärdsutredning, riskvärdering, naturvärdesinventering, samrådsredogörelse, ritningar med mera. Vissa bilagor är stora.
 
Anmälan om avhjälpandeåtgärder Klippans läderfabrik etapp 3 2015-10-14PDF (pdf, 3.8 MB)

Bilaga 1-6ZIP (zip, 13.9 MB)
Bilaga 7ZIP (zip, 18.8 MB)
Bilaga 8-22ZIP (zip, 11.1 MB)

Eftersom en del av området som ska saneras ligger inom strandskyddat område har även en ansökan om dispens från strandskydd skickats in till Plan- och Byggkontoret i Klippans kommun. Hela anmälan om avhjälpandeåtgärder ovan ligger som bilaga till ansökan (ingår dock inte i pdf nedan).

Ansökan om dispens från strandskydd Klippans läderfabrik 2015-10-14PDF (pdf, 3.1 MB)

Plan- och byggnämnden har beslutat att bevilja strandskyddsdispens, läs mer i deras beslut.

Beslut om dispens från strandskydd Klippans läderfabrik.PDF (pdf, 6.8 MB)

En ansökan om mark- och rivningslov  lämnades också in till Plan- och byggnämnden.

Ansökan om mark- och rivningslov Klippans läderfabrik 2015-10-14.PDF (pdf, 296.6 kB)

Här kan du läsa protokollet från Plan- och byggnämnden.

Protokoll mark- och rivningslov.PDF (pdf, 864.9 kB)

Sanering av villaträdgårdar - etapp 2
Inför saneringen av villaträdgårdar upprättades en anmälan om avhjälpandeåtgärder som skickades in till tillsynsmyndigheten, i det här fallet är Länsstyrelsen i Skåne län.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om avhjälpandeåtgärder i villaträdgårdar.pdf 94.1 kB 2011-01-31 17.06
Hälsoriskbedömning.pdf 77.8 kB 2011-01-31 17.06
Miljöriskbedömning.pdf 115.6 kB 2011-01-31 17.06
Miljöriskbedömning bilaga 1.pdf 47.7 kB 2011-01-31 17.06
Omgivningsmiljökontrolll.pdf 87.9 kB 2011-01-31 17.06
Situationsplan.pdf 129.4 kB 2011-01-31 17.06

Under projektets gång tillkom ytterligare en fastighet. Projektledningen lämnade därför in en komplettering till anmälan om avhjälpandeåtgärder i villaträdgårdar till Länsstyrelsen i Skåne län.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om avhjälpandeåtgärder i villaträdgårdar - komplettering.pdf 24.2 kB 2011-11-08 16.06
Bilaga A - D.pdf 1.8 MB 2011-11-08 16.04

Här kan du läsa vad Länsstyrelsen skrev i sitt beslut avseende anmälan om avhjälpandeåtgärder i villaträdgårdarna

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut avseende anmälan om efterbehandling för villaträdgårdar.pdf 68.2 kB 2012-10-10 13.51

Inför sanering av villaträdgårdarna gjordes en kompletterande markundersökning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljöteknisk markundersökning Villaträdgårdar, SWECO 2010.pdf 932.8 kB 2011-01-26 13.30

Undersökning och rivning av fabriksbyggnader - etapp 1
Inför rivningen av fabriksbyggnaderna gjordes en miljöinventering och en rivningsplan togs fram.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Åtgärdsmål, rivningsplan 2009.pdf 457.9 kB 2010-11-01 16.08
Bilaga 1 och 2.pdf 720.6 kB 2011-02-04 14.51
Bilaga 3.pdf 3.2 MB 2011-02-04 14.52
Miljöinventering byggnad 2-15.pdf 2 MB 2011-02-04 14.52

Inför miljöinventeringen gjordes en risk- och säkerhetsbedömning av byggnaderna.

Mejerifastigheten undersöktes för att utreda möjligheten att lägga rivningsmassorna där.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PM Provtagning Mejeritomten Klippan, SWECO 2010.pdf 2.6 MB 2011-02-04 15.10
Miljöteknisk markundersökning Mejeriet, Golder 2008.pdf 1.9 MB 2011-01-26 13.42