Nya bostadsområden och pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Nya villatomter planeras i Klippans tätort
Klippans kommun planerar för att bygga nya villatomter i Klippans tätort. De nya tomterna kommer få plats genom s.k. förtätning intill befintlig bebyggelse och kommer ligga nära service, kommunikationer och övrig infrastruktur.

Cirka 10-15 villatomter planeras att byggas vid Elfdalsvallen och 15-20 villatomter planeras vid f.d. Bruksskolan.

Planeringen befinner sig på ett mycket tidigt stadium. Detaljplanerna för villatomterna beräknas vara klara inom 1-2 år, därefter kommer tomterna att färdigställas och göras byggbara.


Pågående detaljplaner
I en detaljplan anges hur marken ska användas. I Klippans kommun utreds flera nya detaljplaner.

 

Nya villatomter i Klippans tätort


Pågående detaljplaner