Kartor

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Användandet av kartor och geografisk information är ständigt växande och utgör en viktig del i planeringen av samhällets utbyggnad.

En karta ger en förenklad bild av verkligheten och kan användas till alla möjliga ändamål. Ofta syftar den till att underlätta för orienteringen så att användaren ska kunna hitta olika saker såsom viktiga inrättningar, sevärdheter eller adresser. Kartor är också viktiga delar i planer av olika slag för att åskådliggöra det som beskrivs i text. På samma sätt är kartan en viktig del i en bygglovsansökan för att göra tydligt vad som ansökan gäller.

Adresskarta
Adresskartan finns dels som en kartatlas i A4-format och dels i form av två A1-ark med alla de större tätorterna.

Klippans adresskartaPDF (pdf, 5.4 MB)

Ljungbyheds adresskartaPDF (pdf, 4.6 MB)

Baskarta - Tomtkarta som underlag till bygglovet
Klippan kommuns digitala karta, även kallad primärkarta, är den karta med störst noggrannhet. Kartan ligger till grund för all planering inom alla större tätorter och innehåller nedanstående detaljer:

 • Adress
 • Belysning
 • Byggnad
 • Fastighet
 • Gång/Vägkant
 • Häck/Mur/Staket
 • Höjdangivelse
 • Järnväg
 • Ledning
 • Mast/Stolpe
 • Sjöar/Vattendrag
 • Slänt
 • Upplysningstext

 Analog eller digital tomtkarta i samband med ansökan till bygglov kan beställas och medför ingen kostnad.