Kultur- och fritidsförvaltningen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 9, se kartalänk till annan webbplats
Postadress: 264 80  Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: kultur.fritid@klippan.se

Kultur- och fritidschef
Arne Grau Amnér
Telefon: 0435-281 90
E-post: arne.amner@klippan.se

Assistent
Ingela Nymberg Olsson
Telefon: 0435-281 92
E-post: ingela.olsson@klippan.se

Blomgrens arkiv:
Kristiina Messary
Telefon: 0435-281 89
E-post: kristiina.messary@klippan.se

Kulturutvecklare:
Lotta Andgren
Telefon: 0435-284 98
E-post: lotta.andgren@klippan.se

Integrations- och föreningssamordnare:
Love Hetz
Telefon: 0435-281 91
E-post: love.hetz@klippan.se