Plan- och byggavdelningen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Plan- och byggavdelning

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
264 80 Klippan
E-post: plan-o-byggkontoret
@klippan.se

Plan- och byggavdelningens expedition

Hit vänder du dig när du ska lämna in bygglov eller när du vill ha kopior på äldre bygglovshandlingar. Expeditionens telefon 0435-281 61.

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Planarkitekt
Martin Tång
Telefon: 0435-28160
E-post: martin.tang@klippan.se

Byggnadsinspektör
Roger Lindén
Telefon: 0435-281 66
E-post: roger.linden@klippan.se

Bygglovsadministratör
Helene Carlsson
Telefon: 0435-281 61
E-post: helene.carlsson@klippan.se

Kartingenjör
Tobias Persson
Telefon: 0435-282 16
E-post: tobias.persson2@klippan.se

Lantmäteriet
Nybrovägen 5
262 63 Ängelholm
Telefon: 0771-636363
Telefax: 0431-172 19
E-post: lm-skane@lm.se