Socialförvaltningen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Socialförvaltningen

Besöksadress vid bokade besök:
Västra Nygatan 1
Postadress: 264 80 Klippan
Telefon: 0435-280 00
Fax: 0435-156 60
E-post: social@klippan.se

Socialchef
Agneta Hugander
Telefon: 0435-283 38
E-post: agneta.hugander@klippan.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Susanne Sorman
Telefon: 0435-283 28
E-post: susanne.sorman@klippan.se