Tekniska förvaltningen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kontaktinformation Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Trädgårdsgatan 12
Postadress: 264 80 Klippan
Telefon: 0435-280 00
Fax 0435-184 60.
E-post: tekniska@klippan.se

Teknisk chef
Ardiana Demjaha
Telefon: 0435-282 35
E-post: ardiana.demjaha@klippan.se

Chef för fastighetsavdelningen
Håkan Abrahamsson
Telefon: 0435-281 30
E-post: hakan.abrahamsson@klippan.se

Chef för gatu- & parkavdelningen
Michel Tränefors
Telefon: 0435-282 43
E-post: michel.tranefors@klippan.se

Chef för måltidsavdelningen
Lill Spenninge
Telefon: 0435-284 93
E-post: lill.spenninge@klippan.se

Chef för lokalvårdsavdelningen
Monica Arvidsson
Telefon: 0435-283 53
E-post: monica.arvidsson@klippan.se

Chef för VA-avdelningen
Börje Andersson
Telefon: 0734-39 82 45
E-post: borje.andersson@klippan.se

Förvaltningsekonom
Helena Ekman
Telefon: 0435-282 04
E-post: helena.ekman@klippan.se

Handläggare bostadsanpassning och
VA-debitering

Eva Bodén
Telefon: 0435-282 14
E-post: eva.boden@klippan.se

Entreprenad- & trafikingenjör
Camilla Lundgren
Telefon: 0435-282 34
E-post: camilla.lundgren@klippan.se

Markingenjör
Monica Johansson
Telefon: 0435-282 21
E-post: monica.johansson@klippan.se

Förvaltare för ledningsnäten

VA-ingenjör
Mona Eliasson
Telefon: 0435-282 32
E-post: mona.eliasson@klippan.se

VA-ingenjör
Jenny Grip
Telefon: 0435-285 29
E-post: jenny.grip@klippan.se