Klippans logotype

Teletal

Vem kan använda Teletal?

Teletal är till för alla

  • som har svårt att tala i telefon
  • som vill ringa till någon som har svårigheter
  • som har svårt att minnas
  • som kan behöva anteckningsstöd

Samtalet är kostnadsfritt.

Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en Teletal-tolk.
Du behöver inte boka tid.

Ring till Teletal
Telefonnummer 020-22 11 44.
Utomlands är telefonnumret 0046-8 21 11 19.

Öppettider
Måndag till fredag öppet klockan  08.00 till 20.00.
Lördag och söndag öppet klockan 12.00 till 16.00.

Senast uppdaterad: 2015-12-04
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se