Klippans logotype

Vi vill bli bättre i kontakten med näringslivet

Under året kommer vi genomgå utbildningen "Förenkla - helt enkelt" tillsammans med de andra kommunerna i Familjen Helsingborg.

– Det finns ett behov av att öka förståelsen för företagande, både i vår egen organisation men även för resten av regionen, säger Anders Lindberg som arbetar som näringslivsutvecklare i Klippans kommun. Kommunerna i Familjen Helsingborg tog ett gemensamt beslut att utbildningen "Förenkla - helt enkelt" ska genomföras.

"Förenkla - helt enkelt" är en utbildning som är till för kommuner som vill förbättra sina kontakter med näringslivet. Det är SKL (Sveriges kommuner och landsting) som håller i den och utbildningen består bland annat av att identifiera förbättringsområden, fördjupningar samt framtagandet av en handlingsplan. Vill du veta mer? Då vill vi tipsa om informationen från SKL som du kan ta del av det här.länk till annan webbplats

– Många kommuner har gått utbildningen och vi ser att de har fått ett ökat nöjdkund-index i mätningen Insikt som SKL genomför.länk till annan webbplats Vi vill också förbättra oss och villkoren för företagandet.

– Vi har haft en inspirerande uppstartsträff för Klippans kommuns ledande politiker och tjänstemän, berättar Anders. Dit var även det kommunala bostadsbolaget Treklövern, det kommunala renhållningsbolaget Nårab samt Söderåsens miljöförbund inbjudna.
Nästa steg innebär att politiker och tjänstemän från de sex inlandskommunerna träffas i Örkelljunga under en heldag. Fler än 300 personer kommer att delta.

– Under arbetets gång kommer det vara ett antal utbildningstillfällen på hemmaplan. Dessa riktar sig mot mindre grupper inom olika ämnesområden. Sedan kommer vi åter träffas i den större gruppen. Utbildningen beräknas vara klar hösten 2017.

– Genom "Förenkla - helt enkelt" vill vi skapa bättre villkor och förenkla för företagarna i kontakten med kommunen, fortsätter Anders. De ska få samma bemötande oavsett vilken kommun inom Familjen Helsingborg som de är aktiva i.
Givetvis vill vi också få ett ökat nöjdkund-index och förbättra vår position i förhållande till andra svenska kommuner.

"Förenkla - helt enkelt" genomförs som ett gemensamt projekt inom Familjen Helsingborg. Vi ser en stor fördel i att vi arbetar tillsammans. Till grund för att vi har valt att arbeta med "Förenkla - helt enkelt" är Familjen Helsingborgs vision för näringslivsarbetet i de elva kommunerna: "Det ska vara lättast i landet att starta eget, driva, utveckla och etablera företag". Vi vill erbjuda det bästa klimatet för företagsamma människor.

Senast uppdaterad: 2017-01-17
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se