Klippans logotype

EU-samordning och Landsbygdsutveckling

Har du en utvecklingsidé för din bygd eller till och med för hela kommunen? Kanske är du involverad i ett spännande projekt med utvecklingspotential? Här hittar du nyttig information om EU-bidrag och landsbygdsutveckling..

Stora delar av EU:s gemensamma budget avsätts i olika fonder och program, ofta kallade EU-stöd eller EU-bidrag som kan sökas. Kommunens EU-samordnare och landsbygdsutvecklare Anna Thörnqvist kan hjälpa dig om du funderar på att ansöka om ett bidrag.

Anna arbetar bland annat med att bevaka händelseutveckling vad gäller EU:s fonder och program, och är en stödfunktion för utvecklingen av landsbygden i Klippans kommun. Hon hjälper också till vid ansökningar och stödjer initiativtagare på vägen från utvecklingsidé till projekt.

Leader
Leader är en metod för utveckling utifrån lokala förutsättningar genom samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor. Den har funnits inom EU i många år och baseras på en skriftlig strategi som tas fram inom ett område.

Ett Leaderprojekt finansieras genom medel från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Därför är det viktigt att en dialog förs med kommunen. Projektet har också medfinansiering från privat håll, detta kan exempelvis vara arbetstimmar.

Klippans kommun ingår i Leaderområdet Nordvästra Skåne med Öresund.länk till annan webbplats

De fem övergripande målen för Leaderperioden 2014-2020 är:
· En stärkt lokal marknad.
· Ett attraktivt boende.
· God kompetensförsörjning.
· En livskraftig miljö.
· Möjliggöra och uppmuntra lärande.

Europa Direkt Skåne Nordväst
Europa Direkt Skåne Nordväst hjälper dig som bor i Klippans kommun att få svar på dina frågor om EU. Hit kan du vända dig om du behöver saklig och neutral information om EU eller vill få kontakt med EU:s institutioner och politiker.

De arrangerar seminarier, debatter och andra evenemang. Du kan också boka in dem för en föreläsning om EU till exempelvis din skola eller förening. Läs mer om Europa Direkt Skåne Nordväst här.länk till annan webbplats

Landsbygdsutveckling
Genom kommunens arbete med landsbygdsutveckling vill vi bland annat stötta grupper, näringslivet och föreningar, idérika människor som arbetar med lokal utveckling här i Klippans kommun. Genom olika insatser och projekt vill vi inspirera invånare att få ett ökat lokalt engagemang och även vara en hjälp i dialogen mellan aktörer och myndigheter.

I Klippans finns ett Landsbygdsråd som är ett rådgivande organ bestående av tjänstemän, förtroendevalda och kommuninvånare. Landsbygdsrådets uppgift är bland annat att lyfta de utvecklingsmöjligheter som finns på vår landsbygd. Här kan du läsa mer om Landsbygdsrådet.

Senast uppdaterad: 2017-03-04
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

EU-samordnare och
Landsbygdsutvecklare
Anna Thörnqvist
Telefon: 0435-281 08
E-post: anna.thornqvist@klippan.se

Evenemang med EU i fokus

Relaterade länkar

På gång inom EU våren 2017

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se