Klippans logotype

Lantmäteri

Lantmäteritjänster. Var går din gräns?

Bild på Sara som mäter in

Bild på Sara som mäter in

Lantmäterimyndigheten i Ängelholm tar du kontakt med när det gäller frågor kring din fastighet.

Telefon: 0771-636363.

Visste du att det finns cirka 7 000 fastigheter i Klippans kommun?

Var gränsen går och många andra frågor rörande din fastighet får du hjälp med. Vill du dela av din fastighet eller samverkan mellan dig och dina grannar kring en gemensam väg eller lekplats. Alla förändringarna i en fastighetsindelning sker genom en lantmäteriförrättning, där både fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska uppgifter ingår.

Senast uppdaterad: 2016-09-07
Sidansvarig: Tobias Persson

Kontakt

Lantmäteriet
Nybrovägen 5
262 63 Ängelholm
Telefon: 0771-636363
Telefax: 0431-172 19
E-post: lm-skane@lm.se

Bilden länkar till Lantmäteriets hemsida

Bilden länkar till Lantmäteriets hemsida

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se