Priser & Utmärkelser

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Näringslivspris och Köpmanspriset delas årligen ut i Klippans kommun. Dessutom samverkar vi med Företagarna när Årets företagare ska utses.

Näringslivspriset
Klippans kommuns näringslivspris, på sammanlagt 12 000 kronor samt ett diplom, delas årligen ut i samband med Årets Företagare till personer eller företag som utfört näringslivsbefrämjande åtgärder i Klippans kommun. Priset delas ut till personer eller företag som uppfyller följande kriterier:

  • Uppvisar en nyskapande kreativitet, driver sin idé eller verksamhet på ett framgångsrikt sätt.
  • Bidrar till att stärka varumärket Klippan och agerar som en god ambassadör för vår kommun.
  • Uppvisar ett framgångsrikt ledarskap.
  • Är en stimulerande förebild med samhällsengagemang.
  • Driver ett aktivt miljöarbete.
  • Utöver ovanstående kriterier ska verksamheten visa på en god och hållbar ekonomisk utveckling samt, om pristagaren är ett företag, inneha kollektivavtal.

Kommunens näringslivschef nominerar fem kandidater utifrån kriterierna och presenterar dessa för Kommunstyrelsen, som beslutar vem som får priset.

Köpmanspriset
Med syfte att stärka identiteten hos kommunens handel samt lyfta fram goda exempel har det inrättats ett "Klippans kommuns köpmanspris".

  • Köpmanspriset delas ut till företag/person verksam inom handelssektorn i Klippans kommun. Verksamheten ska visa på en god och hållbar ekonomisk utveckling samt inneha kollektivavtal.
  • Priset delas ut årligen under våren i samband med Årets Företagare och består av ett diplom samt en odelbar prissumma på 5 000 kronor. Vi har inget utdelningstvång.
  • Pristagare utses av kommunstyrelsen.
  • Förslag på pristagare 2017 lämnades in till kommunstyrelsen den 18 januari.

Nomineringsförfarandet är öppet under hela året.
Rösta på din köpman!

Årets företagare
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare. Styrelsen för Företagarna i Klippan utser, i samråd med representant från Klippans kommun, ”Årets Företagare i Klippans kommun”.