Klippans logotype

Klippans kommuns Köpmanspris

Logotype Köpmanspris

Med syfte att stärka identiteten hos kommunens handel samt lyfta fram goda exempel har det inrättats ett "Klippans kommuns köpmanspris".

  • Köpmanspriset delas ut till företag/person verksam inom handelssektorn i Klippans kommun. Verksamheten ska visa på en god och hållbar ekonomisk utveckling samt inneha kollektivavtal.

  • Priset delas ut årligen under våren i samband med Årets Företagare och består av ett diplom samt en odelbar prissumma på 5 000 kronor. Vi har inget utdelningstvång.

  • Pristagare utses av kommunstyrelsen.

  • Förslag på pristagare ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 18 januari 2017.

Nomineringsförfarandet är öppet under hela året.


Vilka alternativ (max 3) tycker du är kännetecknande för din kandidat? *
Multiple selectionKontaktuppgifter: *
User informationSenast uppdaterad: 2016-04-18
Sidansvarig: Johanna Svedin

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se