Klippans logotype

Klippans kommuns Köpmanspris

Logotype Köpmanspris

Med syfte att stärka identiteten hos kommunens handel samt lyfta fram goda exempel har det inrättats ett "Klippans kommuns köpmanspris".

  • Köpmanspriset delas ut till företag/person verksam inom handelssektorn i Klippans kommun. Verksamheten ska visa på en god och hållbar ekonomisk utveckling samt inneha kollektivavtal.

  • Priset delas ut årligen under våren i samband med Årets Företagare och består av ett diplom samt en odelbar prissumma på 5 000 kronor. Vi har inget utdelningstvång.

  • Pristagare utses av kommunstyrelsen.

  • Förslag på pristagare 2017 lämnades in till kommunstyrelsen den 18 januari.

Nomineringsförfarandet är öppet under hela året.


Vilka alternativ (max 3) tycker du är kännetecknande för din kandidat? *
Multiple selectionKontaktuppgifter: *
User informationSenast uppdaterad: 2016-04-18
Sidansvarig: Lina Wideland

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se