Klippans logotype

Avgifter för serveringstillstånd

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

 • Nyansökningar: 5 000 kronor
 • Utvidgat tillstånd: 2 000 kronor
 • Utökade serveringstider: 1 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten: 3 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap: 500 kronor
 • Bolagsändring: 1 500 kronor

 
Tillsyn
Den årliga avgiften för tillsyn består av en fast del som är lika för alla och en rörlig del som beror på årsomsättningen av alkoholhaltiga drycker.

För alkoholservering till allmänheten ligger den fasta tillsynsavgiften på 400 kronor samt 1000-6000 kronor i rörlig tillsynssavgift beroende på årsomsättningen av alkoholdrycker.

För alkoholservering till slutet sällskap ligger avgiften på 400 kronor.
 
Årsomsättning kronor:

 • 0 - 250 000 kr :1 000 kronor i rörlig tillsynsavgift
 • 250 001 - 500 000:  2 000 kronor i rörlig tillsynsavgift
 • 500 001 - 1 000 000: 3 000 kronor i rörlig tillsynsavgift
 • 1 000 0001 - 2 000 000: 4 000 kronor i rörlig tillsynsavgift
 • 2 000 001 - 4 000 000: 5 000 kronor i rörlig tillsynsavgift
 • 4 000 0001- : 6 000 kronor i rörlig tillsynsavgift

 
Tillsynsavgifter för tillfälliga tillstånd för alkoholservering till allmänheten och till slutet sällskap kombineras med ansökningsavgifterna.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta alkoholhandläggaren, tel 0435-280 00.


Senast uppdaterad: 2015-09-14
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se