Klippans logotype

Brandfarliga och explosiva varor

Bild på varningsmärken

Brandfarliga varor delas in i

 • gaser
 • vätskor
 • brandreaktiva varor. 

Till gaser hör till exempel

 • acetylen
 • naturgas
 • gasol
 • vätgas.

Exempel på brandfarliga vätskor är

 • bensin
 • eldningsolja
 • fotogen
 • T-sprit.

Tillstånd för hantering av brandfarlig- och explosiv vara

All hantering av brandfarligvara måste ske enligt MSB:s regler.
Hanterar man över vissa mängder (enligt SÄIFS 1995:3) måste man ha tillstånd för detta. Tillstånd sökas hos Räddningstjänsten som även har tillsynsansvaret. Hantering innebär även förvaring och distribution i rörledningar.

Föreståndare
Har du tillstånd till hantering av brandfarliga- och/eller explosiva varor ska du också ha en eller flera föreståndare för hanteringen. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften, samt ha rätt kompetens och ha goda kunskaper om de varor som hanteras. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande bestämmelser.

Hantering och förvaring styrs av Lagen om brandfarliga och explosiva varor. (LBE) (SFS 2010:1011) Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Ger ut anvisning för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Läs mer om Brandskydd här.

Senast uppdaterad: 2016-01-20
Sidansvarig: Katarina Hall

Kontakt

Adress: Torggatan 19 B , 265 35 Åstorp
Telefon: 042-641 02
E-post: raddning@astorp.se

E-tjänster och blanketter

Relaterade länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar:
Brandfarliga och explosiva varorlänk till annan webbplats

Åstorps kommuns hemsidalänk till annan webbplats kan du ta del av ytterligare information och viktiga länkar gällande brandskydd och brandfarliga varor.

Relaterad information

Räddningstjänsten Söderåsen

Klippan och Åstorps kommun har sedan 1996 haft samverkan inom räddningstjänsten genom gemensam räddningschef och gemensam insatsledare. Under 2013 utökades denna samverkan och en gemensam räddningsnämnd bildades.
Denna går under namnet Räddningstjänsten Söderåsen

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se