Klippans logotype

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Ägare till byggnader eller anläggningar där det bedrivs någon form av verksamhet, är skyldiga att i skriftlig form lämna en en skriftlig redogörelse för brandskyddet till Klippans kommun.

Syftet med redogörelsen är framför allt att tydliggöra fastighetsägarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar för brandskyddet. Den utgör även bedömningsunderlaget vid kommunens tillsynsarbete.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB är den myndighet som anger vilka regler som gäller ifråga om just brandskydd. På deras hemsida kan du i läsa mer om vilka som omfattas av reglerna, anvisningar och hur ansvarsdelen är upplagd. Besök deras hemsida och läs mer om Brandskyddlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2016-06-21
Sidansvarig: Katarina Hall

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se