Klippans logotype

Att upphandla

Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner samverkar i upphandlingsfrågor genom en gemensam upphandlingsenhet. Söderåsens miljöförbund och kommunala bolag kan också delta.

Kommunernas inköpsverksamhet ska vara effektiv, omfattas av miljöhänsyn, visa på kompetens och ske i samverkan. Målet är en god totalekonomi.  Genom att kommunerna samverkan, blir effekten desto större i pris och kvalitet gentemot leverantörer.

Den för Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner gemensamma upphandlingsenhet har sin fysiska placering på kommunkansliet i Klippans kommun. Enheten består av upphandlingsstrateg och 2 upphandlare. Därutöver får enheten stöd från kanslichef/kommunjurist. Olika tjänstemän har dessutom också eget upphandlingsansvar inom sin egen verksamhet.

Att lämna anbud

Kommunernas upphandlingar publiceras på www.mercell.selänk till annan webbplats ,länk till annan webbplats www.opic.com/svlänk till annan webbplats eller Kommersannonslänk till annan webbplats. Du kan efter inloggning hämta förfrågningsunderlag där. Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas som komplicerat. Här finns därför några förtydliganden och tips till dig som vill lämna anbud.  

Kommunerna arbetar aktivt för att få en så stor och varierad leverantörsmarknad som möjligt. En öppen dialog med leverantörer och anbudsgivare gynnar alla parter. Det är många formaliteter som måste vara avklarade när anbudslämnare ska lämna anbud till en offentlig myndighet. Vår ambition är ändå att försöka underlätta så långt det går.

Kommunerna använder elektroniskt upphandlingssystem. Systemet är webbaserat och används för att tillhandahålla förfrågningsunderlag, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelningsbeslut.

Om förfrågningsunderlag tillhandahålls på annat sätt, är det viktigt att ändå registrera sig. Detta för att inte missa kompletteringar och förtydliganden, som eventuellt görs under anbudstiden.   

Tips vid anbudslämning/anbudsansökan

 • Gå igenom förfrågningsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden.
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen, och endast skriftliga svar i upphandlingssystemet är bindande.
 • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
 • Fråga om något är oklart eller känns fel - ju tidigare i processen desto bättre. Förtydliganden eller justeringar av förfrågningsunderlaget kan komma att göras under anbudstiden.
 • Kontrollera alla viktiga datum.
 • Utforma anbudet enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget.
 • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
 • Notera de krav som vi ställer i förfrågningsunderlaget och se till att ni uppfyller dem — även om kraven inte känns relevanta för er.
 • Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget. Ditt anbud kan annars bli förkastat.
 • Se till att anbudet registreras i upphandlingsstödet
 • Tänk på att "Skallkrav" måste alltid kunna uppfyllas. Ett nej eller uteblivet svar innebär att hela anbudet kan förkastas.

Vägledning genom hela upphandlingsprocessen

Besök Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats. Där finns mycket information, som kan vara en bra hjälp för dig.

Förnyad konkurrensutsättning (Fku)

Inom vissa områden har det redan gjorts ramavtal, men villkoren är inte så fast ställda att vi som kommun gör avrop direkt. Detta gäller bl.a. bilar. Vi gör då en "miniupphandling" och erbjuder ramavtalets parter att lägga specifika erbjudanden för de tjänster/varor som vi behöver.Senast uppdaterad: 2016-08-03
Sidansvarig: Ulla Ebelin

Kontakt

Inköp (upphandling)
Kurt Grönsund
Telefon: 0435-281 97
E-post: kurt.gronsund@klippan.se

Ulla Ebelin
Telefon: 0435-281 06
E-post: ulla.ebelin@klippan.se

Gina Magnusson
Telefon: 0435-281 23
E-post: gina.magnusson@klippan.se

Klippans kommun samverkar i upphandling med
Perstorps kommunlänk till annan webbplats

Åstorps kommunlänk till annan webbplats

Bjuvs kommunlänk till annan webbplats

Relaterade länkar

Upphandlingar publiceras på
www.mercell.selänk till annan webbplats

www.opic.com/svlänk till annan webbplats

Kommersannonslänk till annan webbplats

Sök information om upphandling på
Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats

Inköps/upphandlingspolicy
Klippans kommunPDF (pdf, 112.2 kB)

Perstorps kommunlänk till annan webbplats

Åstorps kommunlänk till annan webbplats

Årets upphandlingar

Det här har upphandlats under 2015:

Bjuvs kommun
Datorer (Fku)
Brandbil
Automatisk bokidentifikation
Belysningsarmatur
HR-system
GC-bro
Larm
Sopmaskin
Terminalglasögon
Projekteringsledare
m.m.

Klippan
Bilar (Fku)
Belysningsarmaturer
Chefsutbildnngar
Färdtjänst/riksfärdtjänst
Livsmedel
Särskolskjuts
Terminalglasögon
m.m.

Perstorp
Cyklar
El-bil
Gräsklippare
Hjullastare
Service/underhåll av Kyl- och värmeanläggningar
Servermiljö
Sopmaskin
m.m.

Åstorp
Bilar (Fku)
Datorer (Fku)
Brandbil
Livsmedel
Nätverksprodukter
Sjuksköterskor
Terminalglasögon
Traktor
m.m.

Fku - Förnyad konkurrensutsättning

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se