Klippans logotype

Att vara medarbetare hos oss

bilder på anställda på Klippans kommun

Medarbetarskap

I Klippans kommun har vi en medarbetarpolicyPDF (pdf, 25.2 kB) som är till för att skapa mening och förståelse i medarbetarskapet. Den beskriver förväntningar vi har på våra anställda och det förhållningsätt vi önskar.
Vår huvuduppgift är att producera resultat. Därför uppmanar policyn till handling.

Att jobba i Klippans kommun ska vara utvecklande och förmånligt. Därför har vi Förmånsklippan som är en förmånsportal riktad till anställda i Klippans kommun.

Hälsa och friskvård

Vi vill ha motiverade, engagerade och friska medarbetare som mår bra på sin arbetsplats. Genom att aktivt arbeta med hälso- och friskvårdsarbete tror vi att motivationen, intresset och det egna ansvaret för hälsa och välbefinnande ökar.

Klippananställd som simmar i en bassäng.

Medarbetare i Klippans kommun har rätt till friskvårdsbidrag, en ersättning för friskvårdsaktiviteter. Vi har också en Personalförening som verkar för fritidsaktiviteter för våra medarbetare inom områden som trivsel, kultur, motion och friskvård. Bland annat har vi varje år ett kommunmästerskap i golf, fisketur från Råå hamn, Klippanflåset, Afterwork samt julmässor.

I Klippans kommun gäller rökfri arbetstid.

Delaktighet och samverkan

Klippans kommun har ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Syftet med överenskommelsen är att våra medarbetare ska få ökad delaktighet och påverkansmöjligheter i det egna arbetet. Organisationen av medbestämmande och arbetsmiljöfrågor blir också tydligare. I kommunen har vi också regelbundna träffar på våra arbetsplatser där ledning och medarbetare för en dialog och diskuterar arbetsplatsspecifika frågor. Utveckling, planering och uppföljning är givna punkter på dagordningen, liksom arbetsmiljöfrågor.

Introduktion för nya medarbetare

Två gånger om året anordnar vi en introduktionsträff för våra nyanställda. Under en halv dag får man veta mer om kommunen samt vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter man har som anställd hos oss. Dagen avslutas med en guidad busstur i vår natursköna kommun.

Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför Klippans kommun en medarbetarundersökning där man som anställd har möjlighet att tycka till om kommunen som arbetsgivare. Områden som berörs är bland annat nöjdhet med arbetsuppgifter och arbetsplats, arbetsmiljö, ledarskap, medarbetsarsamtal, hälsa, mobbing och diskriminering, samt delaktighet och påverkansmöjligheter.

Senast uppdaterad: 2017-06-26
Sidansvarig: Mattias Carlstrand

Våra planer och policy

JämställdhetsplanPDF (pdf, 601.1 kB)

LedarpolicyPDF (pdf, 28.3 kB)

MedarbetarpolicyPDF (pdf, 25.2 kB)

PensionspolicyPDF (pdf, 174.2 kB)

Rökfri arbetsplats och arbetstidPDF (pdf, 238.7 kB)

InköpspolicyPDF (pdf, 112.2 kB)

ResepolicyPDF (pdf, 34.8 kB)

SponsringspolicyPDF (pdf, 25.8 kB)

Riktlinjer för synpunktshanteringPDF (pdf, 370.9 kB)

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se