Klippans logotype

Martin Tång

Martin TångMartin Tång arbetar som planarkitekt och är med och utformar hur samhället ska se ut i framtiden.
Vad gör du som planarkitekt?

- Jag jobbar framför allt med den så kallade översiktsplanen i kommunen. En översiktsplan är en vision för hur kommunen ska utvecklas på 20 års sikt gällande infrastruktur, boende, näringsliv, vindkraft och strandskydd. Som planarkitekt är jag med och formar samhället och påverkar vilka idéer som ska genomföras i framtiden. Jag jobbar med samhällsutveckling helt enkelt!

Hur ser framtiden ut i kommunen?

- Det sker en lagom expansion i Klippan. En generell trend vi ser här är så kallad förtätning. Det innebär att det ska bli fler boende på en mindre yta. Det handlar om att bygga fler radhus och lägenheter centralt på orten för att fler människor ska ha nära till kollektivtrafik, service och fritidsaktiviteter. En annan anledning till denna
trend är att spara åkermark.

Hur är det att jobba i Klippans kommun?

- När man arbetar i en lite mindre kommun blir det inte så mycket löpande band. Jag jobbar med flera saker samtidigt och på ett övergripande plan. Jag är med i det mesta. Och så får man träffa beslutsfattarna på nära håll. En annan fördel med kommunens storlek är att jag redan har fått rätt så god kännedom om bygden och hur det ser ut här med förutsättningar och annat.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att jag har möjlighet att påverka hur det kommer se ut i Klippans kommun på längre sikt. Det är en häftig känsla. Sen kommer jag att jobba mer med detaljplanering och då är man på en helt annan nivå. Den variationen är bra att ha i jobbet för då lär jag mig nya saker och får en bredare erfarenhet.

Senast uppdaterad: 2013-11-14
Sidansvarig: Mattias Carlstrand

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se