Klippans logotype

Nina Vähäkangas

Nina VähäkangasNina Vähäkangas är förskolläraren som efter utbildningen på Malmö Högskola flyttade hem till Klippan för att ta hand om några av kommunens yngsta invånare.Hur trivs du med ditt jobb?

- Jag älskar verkligen mitt jobb! Det är en förmån att få göra skillnad för andra människor, i mitt fall för barnen och deras föräldrar. Jag känner mig stolt när jag ser hur barnen hela tiden utvecklas till små individer med både självkänsla och självförtroende. Det ser jag som en bekräftelse på att jag har ett meningsfullt uppdrag som förskollärare. Sen betyder gemenskapen vi har här mycket. Var och en försöker på sitt sätt bidra till ett gott arbetsklimat. Vi inser att vi alla är delar i en helhet som vi tillsammans ansvarar för - att bedriva en pedagogisk verksamhet för våra yngsta invånare.

Vad är det bästa med att jobba i Klippans kommun?

- Utvecklingsmöjligheterna. Jag har blivit arbetslagsledare och för att få mer insikt i vad den rollen innebär har jag och flera andra arbetslagsledare nyligen fått genomgå en utbildning i ledarskap. Det har varit mycket givande träffar under cirka ett års tid. Inom förskolan jobbar vi också mer och mer med pedagogisk dokumentation. För att lära oss mer kring det arbetssättet får vi kontinuerlig utbildning.

- Något annat som är positivt med att jobba här är att kommunen har satsat på att införa lärplattor som vi använder tillsammans med barnen i pedagogiken, och det tycker jag är en utveckling åt rätt håll. För att vi ska få tid till att reflektera över vad vi gör och hur vi kan utveckla verksamheten har vi fått så kallad reflektionstid i schemat. Det innebär att arbetslaget träffas tre timmar i veckan för att utvärdera och tänka framåt.

Har du något tips till blivande förskollärare eller de som är alldeles nya i yrket?

- Jag har två tips: Behandla andras barn så som du själv vill att dina egna barn ska behandlas av andra. Det andra rådet är att öva dig så mycket du kan på pedagogisk dokumentation, för det ingår inte i lärarutbildningen. Men det är en värdefull erfarenhet att ha på ditt CV.

Senast uppdaterad: 2013-11-14
Sidansvarig: Mattias Carlstrand

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se