Klippans logotype

Traineeprogrammet i Familjen Helsingborg

Bild på Trainees

Ansökan
Nu är ansökningsperioden stängd för denna omgång av traineeprogrammet. När det är dags att söka till traineegrupp 13 hittar du mer information om det här eller på Familjen Helsingborgs hemsida.

Vad är Traineeprogrammet?
Kommunerna inom Familjen Helsingborg arbetar aktivt på flera olika sätt för att vara attraktiva arbetsgivare. En del i det arbetet är vårt traineeprogram som startades hösten 2006.

Traineerna är nyutexaminerade akademiker som valts ut för att de anses ha särskilt goda förutsättningar att i framtiden inta ledande eller strategiska specialistfunktioner inom kommunal verksamhet.

Under traineeperioden varvas arbete i kommunal verksamhet med utvecklingsdagar i projektledning, presentationsteknik, personlig utveckling samt kommunal styrning och ledning. Ungefär en tredjedel av tiden läggs på utvecklingsdagar och arbete med ett gemensamt traineeprojekt.

Projektet utförs på uppdrag av kommuncheferna i de elva kommunerna. Traineeprogrammet ger mycket god inblick i hur kommunal verksamhet fungerar och ett fantastiskt nätverk inför det framtida yrkeslivet.

Till höger under Relaterade länkar hittar du mer information om traineeprogrammet.

Senast uppdaterad: 2017-03-18
Sidansvarig: Mattias Carlstrand

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se