Om oss

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Näringslivsavdelningen: naringsliv@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippan - en kommun i utveckling, där det är enkelt att vara företagsam. Tillsammans skapar vi tillväxt.

Näringslivsavdelningen ansvarar för kommunens näringslivs-, destinations- och landsbygdsutveckling. I det ligger att på olika sätt göra kommunen känd som en aktiv och positiv partner i näringslivs-, turismfrågor och i evenemangssammanhang.

Vidare ska avdelningen verka för en levande kommun, såväl i tätort som på landsbygd, marknadsföra destinationen och verka för ett ökat besöks- och invånarantal, stödja entreprenörskap och nyföretagande, skapa goda förutsättningar för att företag ska stanna kvar och utvecklas i kommunen samt attrahera nya företagare att etablera sig här, samverka med andra förvaltningar och bidra till en förenklad myndighetsutövning, samverka med lokala företagar- och köpmannaföreningar, samt andra aktiva föreningar.

Avdelningen ska också vara den förmedlande länken mellan extern projektfinansiering (mest EU) och invånare, föreningar, företagare samt den kommunala organisationen.

LOTS är en funktion som vi har skapat för att hjälpa dig som företagare att förverkliga dina utvecklingsplaner. Du får möjlighet, att tillsammans med oss, bolla dina idéer och planer som du vill förverkliga. Vi sätter ihop ett team av handläggare med den expertis som behövs för att hjälpa dig vidare i ditt företagande. Genom vår LOTS slipper du onödiga omvägar och hittar rätt direkt, oavsett om du söker information om företagsetablering, letar efter lediga lokaler eller vill ha hjälp att hitta rätt kontakt i den kommunala organisationen. Det ska vara lätt att vara företagsam i Klippan. Kontakt

Besöksnäringen utvecklas starkt i vår gröna kommun, som är till hälften skogsbeklädd. Näringen har fått en ordentlig knuff framåt genom fördelarna av närheten till Söderåsens nationalpark. Turisminriktade företag inom de fyra kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp marknadsförs på den gemensamma webbplatsen för Destination Söderåsen söderåsen.comlänk till annan webbplats.

Klippans kommun arbetar också i nära samarbete med 10 andra kommuner i nordvästra Skåne, genom samarbetet Familjen Helsingborg. Syftet med arbetet är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen. Vi samarbetar för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Se en film om Familjen Helsingborg här.länk till annan webbplats