Omsorg & Stöd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Behov ändras genom livet

Vi har alla olika förutsättningar och våra behov ser olika ut beroende på situation och var vi befinner oss i livet. På dessa sidor kan du läsa mer om den hjälp du kan få med exempelvis ekonomi, äldreomsorg, familj och familjerelationer, stöd i vardagen, missbruk och våld.

Nyheter Omsorg & Stöd

  • Samverkan vid utskrivning från sjukhus

    2018-01-09 Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Bestämmelser om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP) ska tillämpas.
  • Hemtjänsten tar ett omtag om sitt planeringsverktyg


    2018-01-03 Susanne Bengtsson, huvudplanerare och som arbetar som undersköterska på hemtjänst Öst, utbildar sina kollegor på de andra hemtjänstområdena
  • Stängning av servicebostad på Valhallgatan


    2017-12-21 Socialnämnden tog igår, 20/12, beslutet att stänga verksamheten servicebostad enligt LSS på Valhallagatan från och med den 1 februari. Detta med anledning av att brandskyddet i lokalerna inte är anpassat för den typen av verksamhet och de har belagts med nyttjandeförbud av räddningstjänsten.

Sociala medier