Klippans logotype

Biståndshandläggare

Det är hos biståndshandläggarna på enheten för bistånds- och lss-handläggning som du ansöker om stöd i olika former, till exempel trygghetslarm, hemtjänst och särskilt boende.

Målet med bistånd enligt Socialtjänstlagen är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. I praktiken innebär det att stödet utformas på ett sådant sätt att din egen förmåga att klara dig själv tas tillvara och stärks. Det är bara du själv som kan söka om bistånd till dig själv. Om till exempel en närstående ringer in och vill ansöka om vårdboende till dig betraktas det som en anmälan. Då måste en biståndshandläggare kontakta dig för att höra om det verkligen är en ansökan.

Hur lång tid tar det innan beslut?
Handläggningstiden är olika beroende på ärendets art och kan ta allt från några dagar till veckor, ambitionen är att du ska få ditt beslut så fort som möjligt.
Detta efter att alla från handläggaren begärda handlingar inkommit.

När sätts hjälpen igång?
När du fått ett beslut om stöd blir du kontaktad av de som ska verkställa beslutet. Tillsammans kommer ni överens om när stödet ska påbörjas.

Överklaga ett beslut
Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmölänk till annan webbplats inom tre veckor. Överklagan lämnas skriftligt till din biståndshandläggare, som även kan ge dig mer information om tillvägagångssättet. Du kan få hjälp med att skriva ner överklagan om du inte klarar det själv.

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Bistånds- och LSS-  handläggare:
Måndag - fredag
klockan 08.30 - 09.30

Telefon: 0435-280 00

Information

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se