Klippans logotype

Rollatorcafé

Vi har rollatorcafé två gånger per år i Klippan och en gång per år i Ljungbyhed och Östra Ljungby. Där kan du som önskar få hjälp att serva din rollator eller övriga gånghjälpmedel. Kaffe serveras till självkostnadspris.

Vi servar rollatorerna och personal från Rehabenheten finns på plats. För att nå ut till så många invånare som möjligt, alternerar caféets placering i kommunen.

I samband med rollarcaféet erbjuds du att testa din balans.

Via informationsblad på allmänna mötesplatser, informationstavlor och personal sprids informationen om var och när caféet äger rum.

Senast uppdaterad: 2016-10-11
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Sjukgymnast
Telefon: 0435-280 00

Rollatorcafé datum

Kristallen, Klippan
08 november 
kl. 08.30-11.30

Senioren, Klippan
10 november
kl. 13.30-16.00

Ljungåsen, Östra Ljungby

Torsdagen 3 november
kl. 08.30-11.30

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se