Klippans logotype

Om du är missnöjd med beslutet

När din ansökan har behandlats kommer du att få hemskickat ett skriftligt beslut. Vid ett avslagsbeslut får du även en besvärshänvisning, det vill säga information om hur du överklagar beslutet till Förvaltningsrätten i i Malmö.

Du kan överklaga ett beslut skriftligt inom tre veckor från det datum du fick beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö.länk till annan webbplats Överklagan lämnas in på den förvaltning där beslutet fattades. I överklagan ska du uppge vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd och hur du vill att det ändras. Överklagan måste vara underskriven.

Har du svårighet att själv göra din överklagan kan din socialsekreterare hjälpa dig.

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Kundtjänst
0435-280 00

Biståndshandläggare
0435-280 00

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se