Klippans logotype

Anhörigstöd

Anhörigstöd är tillgängligt för alla i Klippans kommun, och vänder sig till dig som vårdar/har stor omsorg om någon som på grund av ålder, sjukdom, beroende, funktionshinder eller annat hinder inte klarar sin vardag.

De här stödinsatserna kan vi erbjuda

Behovet av stöd kan se olika ut. Det är viktigt att hjälpen anpassas efter dina behov. Du kan behöva råd och information eller behöva vara för dig själv och vila utan ansvar.

Anhörig som stödjer personer med beroendeproblematik

 • Stöd genom enskilda samtal eller anhörighelg som anordnas av drogterapeut inom Beroendeteamet
 • 10 veckors anhörigstödprogram via Avanti öppenvård i Åstorps kommun
 • I vissa fall kan anhöriga bli beviljade en anhörigbehandling via extern placering på ett behandlingshem

Anhörigkonsulent

 • Cirkelverksamheten och samtalsgrupper

Demenssjuksköterska

 • Föreläsningar och individuella samtal med demenssjuksköterskan
 • Demenssjuksköterskan gör hembesök, ger råd, stöd och information
 • Läs mer om vad vi kan erbjuda vid Demens här

Fallförebyggande fixartjänst

 • Vi stödjer dig att förebygga fallolyckor i ditt hem. Du kanske behöver hjälp med att byta gardiner, glödlampor, säkringar med mera. Tjänsten kostar 80 kr/tillfälle och ingår inte i maxtaxan.
  Läs mer om fixartjänsten här.

Rollatorcafé

 • Rollatorcafé - 2 gånger om året. Du kan komma och få din rollator servad


Stöd till anhöriga som har barn med funktionsnedsättning

Stöd till barn och unga som har föräldrar eller syskon med missbruk, psykisk ohälsa eller funktionshinder

 • Familjepedagoger har individuella samtal med barn
 • Familjepedagoger har stödsamtal med föräldrar till funktionshindrade barn eller stödjer de föräldrar som har själva en funktionshinder med utgångspunkt från barnet
 • Föräldrautbildning enligt Active Parenting erbjuds enskilt eller i grupp i mån av efterfrågan

Stöd till anhöriga som vårdar äldre/dementa

 • Avlastning för anhöriga i form av dagverksamhet för dementa, växelomsorg, tillfällig avlastning på korttiden eller 8 kostnadsfria timmars avlastning i hemmet. Kontakta våra biståndshandläggare
 • Direkt insats till anhöriga i form av serviceinsats (tvätt och städ). Kontakta våra biståndshandläggare
 • Läs mer om Dagverksamhet här
 • Läs mer om våra stödinsatser här
Senast uppdaterad: 2017-03-07
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

Kontakt

Anhörigkonsulent
Maria Berglund
E-post:
maria.berglund@klippan.se
Telefon: 0435-285 82 

Biståndshandläggare
Telefon: 0435-280 00

Demenssjuksköterska
Annette Thoresson
E-post:
annette.thoresson@klippan.se
Telefon: 0734-398 795

Fallförebyggnade Fixartjänst
Mikael Pålsson
Telefon: 0435-282 96

Broschyrer

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se