Försäkringar

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Försäkringar

Här kan du läsa om den olycksfallsförsäkring Klippans kommun har tecknat för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper. Vi har listat samtliga grupper i texten nedan.

Klippans kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring.
Försäkringen gäller vid olycksfallsskador.
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).
Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkrade under heltid (dygnet runt).

 • Elever i grundskola och förskoleklass
 • Elever i grundskola, mantalsskrivna i Klippans kommun, och som har sin skolgång/verksamhet i annan kommun
 • Elever i Flygteknisk utbildning
 • Barn i förskola och alternativ barnomsorg
 • Barn, ungdomar och vuxna i familjehem, stödboende, HBV eller annan institutionsvård
 • Elever i särskola
 • Funktionshindrade i omsorgsverksamhet
 • Vuxna i kontaktfamilj

Försäkrade under skoltid och verksamhetstid.

 • Elever i gymnasieskola
 • Elever i gymnasieskola, mantalsskrivna i Klippans kommun, och som har sin skolgång/verksamhet i annan kommun
 • Elever i komvux
 • Invandrare i SFI-verksamhet och praktisk arbetslivsorientering samt övriga personer som på kommunens initiativ vistas ute hos arbetsgivare i arbetsträning
 • Övriga t.ex. frivilliga ledare, barn, ungdomar och vuxna som deltar i av kommunen anordnad verksamhet
 • Personer under ideellt arbete i väntjänst

Åtgärder vid skada

 • Gör skadeanmälan via Protectors hemsida.länk till annan webbplats
 • Välj "Person" och sen "Kommunolycksfall".
 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.

Finns det behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet? Tänk då på detta:

Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras. Behovet av taxi ska även vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats.

Kontakt

Försäkringshandläggare
Klippans kommun
Peter Åkesson
Telefon: 0435-282 25
E-post: peter.akesson@klippan.se

Protector Försäkring
Försäkringsnummer: 261158-1
Telefon: 08-410 637 00
Kontaktperson: Ann-Charlotte Jemert
Telefon kontorstid: 08-410 637 15
E-post: skador@protectorforsakring.se

Relaterad information

Skadeanmälanlänk till annan webbplats
Välj "Person" och sen "Kommunolycksfall"

Försäkringsbesked ProtectorPDF (pdf, 417.1 kB)

FörsäkringsbevisPDF (pdf, 28.2 kB)