Klippans logotype

Boende

Klippans kommun vill ge dig möjlighet att bo i det egna hemmet så länge det är möjligt, men ibland blir livskvaliteten bättre i ett annat boende, ett så kallat särskilt boende. I kommunen finns det tillgång till olika sorters särskilda boende för dig som är i behov av lite extra hjälp. Kontakta bistånds- eller LSS- handläggarna för mer information.

Korttidsboende

På korttidsboendet får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. Det kan till exempel vara i samband med rehabilitering eller i väntan på annat boende.

Vård och omsorgsboende för dig som är äldre

Vi har olika särskilda boende tillgängliga för äldre. Du kan ansöka om särskilt boende när du inte längre har möjlighet att bo kvar i ditt egna hem. 

Vård och omsorgsboende för dig med funktionsnedsättning

Personer med en funktionsnedsättning och ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service.

Senast uppdaterad: 2017-07-07
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Här nedan kan du se var våra äldreboende finns. Klickar du på ett boende får du mer information.


Teckenförklaring boenden

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se