Klippans logotype

Korttidsboende och växelomsorg

Korttidsboende

På korttidsboendet får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. Det kan till exempel vara i samband med rehabilitering eller i väntan på annat boende.

Växelomsorg

Växelomsorg innebär att du växlar mellan att bo tillfälligt på korttidsboendet och hemma. Regelbundet återkommande vistelse på korttidsboendet kan beviljas som insats.

Korttidsboendet finns på Åbyhem där arbetar sjuksköterska,
sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterskor och vård-biträde som tillsammans ansvarar för vården till våra brukare.

Vi arbetar med

  • rehabilitering och träning
  • avlastning för anhöriga
  • god omvårdnad

Kontakta våra biståndshandläggare för mer information.

Senast uppdaterad: 2017-02-01
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Enhetschef
Louise Mejer
0435-285 56
louise.mejer@klippan.se

Ekstigen
Telefon: 0435-282 92

Sjuksköterska
Telefon: 0435-285 06

Sjukgymnast
Telefon: 0435-280 00

Arbetsterapeut
Telefon: 0435-280 00

Biståndshandläggare
Tel: 0435-280 00

För aktuella telefontider se här

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se