Vård- och omsorgsboende

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Vård- och omsorgsboende

När du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina behov av vård och omsorg är stora och omfattande kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende.

Det särskilda boendet är en boende- och vårdform där det ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

Kontakta våra biståndshandläggare om du vill ansöka om särskilt boende.

Boendena är ofta indelat i mindre avdelningar med ett mindre antal lägenheter. I anslutning till lägenheterna finns gemensamhetslokaler för möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter.  

Vi har trevliga äldreboenden i Östra Ljungby, centrala Klippan och Ljungbyhed. Se i menyn till vänster vilka våra boenden är.

Välkommen till oss !