Klippans logotype

Dagverksamhet - Centrumträffen

Målsättningen med dagverksamhet är att skapa en meningsfull och stimulerande dag för för dig utifrån dina önskemål och förutsättningar. Verksamheten riktar sig till dig som bor i eget boende och förhoppningen är att du ska få meningsfulla aktiviteter, social samvaro och omväxling i vardagen, samtidigt som det kan vara en ge en viktig avlösning för anhöriga.

Verksamheten bedrivs i mindre grupper i en hemlik miljö. Aktiviteterna anpassas efter vars och ens önskemål och behov.

Varje människa är en unik person som behöver bli sedd och lyssnad till oavsett vilka funktionsnedsättningar som personen har. Dagen kan innehålla, förutom lunch och kaffestunder, promenader, högläsning, sång, korsord, gymnastik, baka en kaka, bingo, musik...

Bara fantasin sätter gränser.
En bra dag ger en god natt!

Personalen på dagverksamheten har stor erfarenhet och vet hur man kan skapa en god dag. En stor del av arbetet går ut på att känna av stämningen och att läsa av gruppen då det är viktigt med lugn och ro. Ibland behövs kanske ett litet lugnande samtal efter ankomsten, någon kan behöva piggas upp eller kanske helt enkelt sitta ifred. Viktigt är också att personalen kan prata lite om mycket – allt från gamla bilar och resultatet i senast matchen med HIF eller Rögle till blommorna på bordet eller de utanför, det som är livskvalitet för de flesta oavsett om man är frisk eller sjuk.

Dagverksamhet är en insats inom äldreomsorgen som beslutas av biståndshandläggare enligt socialtjänstlagen.

Tag kontakt med våra biståndshandläggare för mer information.

Senast uppdaterad: 2017-06-12
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Besöksadress
Pilgatan 14 B
264 52 Ljungbyhed
Telefon: 0734-398 308

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se