Klippans logotype

Dödsfall och begravning

Dödsboanmälan görs av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning.

Dödsboanmälan

Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods är begränsade eller endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.
Dödsboanmälan upprättas kostnadsfritt av en handläggare inom socialtjänsten.

Dödsboanmälan kan inte upprättas:

  • Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt
  • Om någon av dödsbodelägarna i stället begär att en bouppteckning ska upprättas.

Viktigt att tänka på:

  • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Finns autogiro ska dessa stoppas.
  • Finns andra överföringar/transaktioner på den avlidnes konto ska dessa stoppas så snart som möjligt.
  • Finns fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfallet.
  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.

Begravning

Om det finns få tillgångar i dödsboet kan man ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Klippans kommun kan bevilja högst ett halvt basbelopp varifrån de tillgångarna som finns i dödsboet dras av.

Borgerlig begravning och begravningsombud

Borgerlig begravningsförrättare (officiant) i Klippans kommun ombesörjs av kommunens begravningsbyråer: FONUS och Klippans Ljungbyheds Begravningsbyrå AB. Begravningsbyråerna hjälper dig med att ordna allt det praktiska arbetet för en borgerlig begravning. För tillsyn och kontroll av den borgerliga begravningsverksamheten i kommunen finns ett speciellt ombud, som är utsedd av länsstyrelsen.

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten, utses ett ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudets uppgift är att granska församlingens verksamhet och tillvarata intressen i fråga om begravningar och Svenska kyrkan för de som inte är medlemmar. Länsstyrelsen har utsett Paul Gustafsson som ombud.

Senast uppdaterad: 2017-02-10
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress vid bokade besök:
Västra Nygatan, se kartalänk till annan webbplats

Dödsbohandläggare
Karin Enqvist
Telefon: 0435-283 14

Vad förväntas av mig som anhörig i samband med begravning, bouppteckning, arvsrätt etc? Läs mer på den oberoende och faktagranskade sidan Begravningssidan.selänk till annan webbplats.

Ombud
Paul Gustafsson
Telefon: 0435-10251,
eller 076-770 63 70

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se