Klippans logotype

Färingtofta skola

För tillfället finns det inget behov av att använda Färingtofta skola som ankomstboende. Om behov skulle uppstå kan vi komma att behöva ta lokalen i bruk.

Ankomstboende i Färingtofta skola

Antalet människor på flykt som kommer till Sverige är stort. Myndigheternas målsättning är att mottagningen ska ske humant, värdigt och enligt svensk lag.

Onsdagen den 4 november 2015 tog Kommunstyrelsen beslutet att Färingtofta skola ska tas i bruk som ankomstboende.

Ankomstboendet i Färingtofta skola kommer att ha ungefär 30 boendeplatser och ta emot ungdomar mellan cirka 16-18 år. Här kommer de att stanna i 3-7 dygn innan de reser vidare till ett mer permanent boende någonstans i landet.

Det kommer finnas personal på boendet dygnet runt för att stötta ungdomarna under den tid de spenderar här i Klippans kommun.

Senast uppdaterad: 2017-03-14
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se