Klippans logotype

Folkhälsan

Kommunens folkhälsoarbete utgår från visionens ledord "Här bor och mår vi bra". Folkhälsoplanen från 2011 har hittills varit grunden för de insatser som gjorts. Utvecklingen har årligen redovisats i ett välfärdsbokslut.

Från och med 2017 kommer arbetet att få en ny och bredare inriktning. Folkhälsomålet är ett av sju gemensamma mål som tillsammans syftar mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Under hösten 2016 togs en konkret plan fram för vart och ett av de sju hållbarhetsmålen varav ett gäller folkhälsan. Arbetet kommer framöver att följas upp och analyseras i kommunens årsredovisning.

Under 2017 pågår också arbetet med att ta fram en ny Hållbarhetspolicy för kommunen.

Välfärdsbokslut om folkhälsa

Det lokala Välfärdsbokslutet för 2014 finns nu att ta del av. Anledningen till att välfärdsbokslutet presenteras så långt i efterhand, är att statistiken inte finns tillgänglig förrän ganska sent året efter. I bokslutet kan du se hur Klippanborna mår.

Ta del av hela Välfärdsbokslutet 2014.PDF (pdf, 3.6 MB)

Sara Persson

Ny folkhälsoutvecklare

Sara Persson är sedan december 2016 ny folkhälsoutvecklare i Klippans kommun. Hon arbetar strategiskt med målet att möjliggöra för invånarna att kunna göra hälsosamma val i vardagen. 

Här kan du ta del av en längre intervju med Sara.

Du är välkommen att ta kontakt om du har frågor och idéer.

Senast uppdaterad: 2017-02-27
Sidansvarig: Sara Persson

Kontakt

Folkhälsoutvecklare
Sara Persson
Telefon: 0435-281 94
E-post: sara.persson4@klippan.se

Relaterade länkar

Relaterad information

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se