Folkhälsan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunens folkhälsoarbete utgår från visionens ledord "Här bor och mår vi bra". Folkhälsoplanen från 2011 har hittills varit grunden för de insatser som gjorts. Utvecklingen har årligen redovisats i ett välfärdsbokslut.

Från och med 2017 kommer arbetet att få en ny och bredare inriktning. Folkhälsomålet är ett av sju gemensamma mål som tillsammans syftar mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Under hösten 2016 togs en konkret plan fram för vart och ett av de sju hållbarhetsmålen varav ett gäller folkhälsan. Arbetet kommer framöver att följas upp och analyseras i kommunens årsredovisning.

Under 2017 pågår också arbetet med att ta fram en ny Hållbarhetspolicy för kommunen.

Välfärdsbokslut om folkhälsa
Det lokala Välfärdsbokslutet för 2014 finns nu att ta del av. Anledningen till att välfärdsbokslutet presenteras så långt i efterhand, är att statistiken inte finns tillgänglig förrän ganska sent året efter. I bokslutet kan du se hur Klippanborna mår.

Ta del av hela Välfärdsbokslutet 2014.PDF (pdf, 3.6 MB)

Folkhälsoutvecklare
Sara Persson är folkhälsoutvecklare i Klippans kommun. Hon arbetar strategiskt med målet att möjliggöra för invånarna att kunna göra hälsosamma val i vardagen. Du är välkommen att ta kontakt om du har frågor och idéer.

Kontakt

Folkhälsoutvecklare
Sara Persson
Telefon: 0435-281 94
E-post: sara.persson4@klippan.se

Relaterade länkar

Relaterad information