Folkhälsan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Folkhälsoutvecklare
Sara Persson
Telefon: 0435-281 94
E-post: sara.persson4@klippan.se

Öppettider kundtjänst

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunens folkhälsoarbete utgår från visionens ledord "Här bor och mår vi bra".

Folkhälsa är ett tvärvetenskapligt begrepp som omfattar en befolknings hälsotillstånd och hälsan i olika grupper av befolkningen. Folkhälsa omfattar fysisk, psykisk och social hälsa. Folkhälsoarbetet ska förebygga ohälsa och syfta till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa, vilket kräver långsiktighet. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är det nationella övergripande folkhälsomålet ”Skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor”.

Från och med 2017 påbörjades ett nytt arbetssätt med att få en ny och bredare inriktning.Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram en ny Hållbarhetspolicy för kommunen. Begreppet hållbarhet brukar definieras utifrån dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet eftersom de samspelar och stödjer varandra.

 

 

Folkhälsoutvecklare
Sara Persson är folkhälsoutvecklare i Klippans kommun. Du är välkommen att ta kontakt om du har frågor och/eller idéer.