Bostad med särskild service enligt LSS

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Barn och ungdomar som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Insatsen ska vara ett komplement till föräldrahemmet och är avsedd både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte alls kan bo hemma med sin familj.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Blanketter