Boendestöd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Boendestöd

Du som har psykiskt funktionshinder kan få boendestöd i form av omvårdnad och aktiva insatser i din egen bostad. Även du som har andra funktionshinder kan ha rätt till boendestöd.

Stöd efter dina behov

Boendestödet strävar efter att du skall få ett fungerande vardagsliv och att motverka ensamhet och isolering. Stödet är gratis, personligt utformat och utgår från dina önskemål och behov. Vi stödjer dig i din bostad eller i din närmiljö och hjälper dig att:

  • utvecklas för att klara ett självständigt boende med god livskvalitet
  • tillsammans med oss utföra olika göromål i hemmet
  • träna färdigheter genom rehabilitering
  • tillsammans med oss undersöka olika möjligheter
  • tillsammans med oss få nya erfarenheter.  

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Kontakt