Klippans logotype

Funktionsstöd

Du som är under 65 år och har en funktionsnedsättning, eller har anhörig/barn med funktionsnedsättning kan få stöd av Klippans kommun.
Om du är över 65 år och har en funktionsnedsättning hittar du information under rubriken Äldre.

Funktionsnedsättning, vad är det?

En funktionsnedsättning kan vara allt från läs- och skrivsvårigheter till en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller psykisk sjukdom. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha uppkommit genom sjukdom eller en olycka.

Ta del och leva som alla andra

Vårt mål med stödet är att du som har en funktionsnedsättning ska få samma möjlighet att leva och ta del av samhället som alla andra. Vårt stöd är frivilligt och bygger på just dina behov.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet

Rådgivning (Region Skåne ansvarar för denna insats)

Du som har ett funktionshinder kan ha rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan bland annat bestå av stöd genom kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Rådgivning och personligt stöd är komplement till till exempel habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Region Skåne har ansvar för rådgivning och annat personligt stöd, i dagligt tal "råd och stöd". Insatsen syftar till att underlätta för den enskilde att leva med sitt funktionshinder.

Senast uppdaterad: 2016-11-17
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

Viktiga sidor

Relaterade länkar

E-tjänster och blanketter

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se