Barn & unga

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Barn & unga

Klippans kommun erbjuder olika former av stöd till dig som är barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Vårt mål är att du ska få samma möjligheter och levnadsvillkor som andra.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet

Gå direkt till information om :

Personlig assistans
Personlig assistans är till för dig som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med dina grundläggande behov. Det innebär att assistenter hjälper dig under dagen eller hela dygnet.

Korttidstillsyn
Du som är förälder till ett barn eller ungdom över 12 år med en  funktionsnedsättning, kan få hjälp med att se efter ditt barn före och efter skoltid och under lov.

Korttidsvistelse
Många barn och ungdomar med funktionsnedsättning behöver då och då vistas någon annanstans än i det egna hemmet till exempel på ett korttidshem eller i en stödfamilj.

Kontaktperson
Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av funktionsnedsättning.

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

Andra viktiga sidor

Relaterade länkar

Blanketter