Vuxna

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vuxna

Klippans kommun erbjuder olika former av stöd till dig som är vuxen under 65 år med funktionsnedsättning.

Som vuxen med funktionsnedsättning kan du behöva stöd för att klara din vardag och leva ett självständigt liv. Vårt mål är att du ska få samma möjligheter och levnadsvillkor som andra.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Gå direkt till information om:

Personlig assistans
Personlig assistans är till för dig som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med dina grundläggande behov. Det innebär att assistenter hjälper dig under dagen eller hela dygnet.

Bostad med särskild service
Bostad med särskild service ges till personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Boendet kan utformas på olika sätt för att kunna tillgodose individens önskemål.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet ges till personer med funktionsnedsättning som har svårt att få ett vanligt arbete. Det kan innebära allt från sinnesstimulering till aktiviteter som liknar ett vanligt arbete.

Ledsagarservice och avlösarservice
Om du på grund av funktionsnedsättning har svårt för att delta i aktiviteter utanför hemmet kan du ansöka om att få en ledsagare som följer med dig. Avlösarservice ger anhöriga möjlighet till avlösning i hemmet.

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Andra viktiga sidor

Relaterade länkar

Blanketter