Hjälp i hemmet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Du som har en funktionsnedsättning och är under 65 år kan få hjälp i ditt hem. Vi anpassar stödet efter dina behov, så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Hemtjänst
I hemtjänst ingår insatser som städ, tvätt, inköp, dusch, ledsagning, personlig omvårdnad mm. Insatserna möjliggör för dig att kunna bo kvar i ditt hem.

Ledsagarservice och avlösarservice
Om du på grund av funktionsnedsättning har svårt för att delta i aktiviteter utanför hemmet kan du ansöka om att få en ledsagare som följer med dig. Avlösarservice ger anhöriga möjlighet till avlösning i hemmet.

Boendestöd
Boendestödet strävar efter att du skall få ett fungerande vardagsliv och att motverka ensamhet och isolering. Stödet är individanpassat och ges till personer som behöver stöttning i hemmet.

Matdistribution
Du som bor hemma kan beviljas matdistribution efter bedömning av LSS-handläggare. Det innebär att varm middagsmat levereras av  hemtjänstpersonal hem till dig.

Trygghetslarm
Trygghetslarmet finns till för att du ska känna trygghet och säkerhet i ditt eget hem, dygnet runt.

Färdtjänst
En färdtjänstresa är en del av kollektivtrafiken där resenären behöver hjälp eller har särskilda behov för att kunna genomföra resan

Hjälpmedel
Vi vill att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Därför erbjuder vi dig olika former av stöd och hjälp i hemmet.

Fixartjänst
Micke-Mek vänder sig till dig som är över 70 år, bosatt och skriven i Klippans  kommun. Har du fått beviljad insats inom äldreomsorgen eller har något funktionshinder, kan du också få hjälp av Micke-Mek.

Ansök om stöd
För att få stöd och hjälp ska du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du eller en anhörig tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet