Ledsagning & avlösning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ledsagarservice och avlösarservice

Ledsagarservice

Du som har någon form av funktionsnedsättning och är under 65 år kan få en ledsagare som hjälper dig att delta i aktiviteter utanför hemmet. Syftet med ledsagning är att du ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap.

Ledsagarservice kan ges dels genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Insatsen är kostnadsfri men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter.

Ledsagarservice för personer som omfattas av LSS innebär att servicen ska vara individuellt utformad och tillgodose behoven av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller få komma ut på promenad.  

Avlösarservice i hemmet

För dig som är anhörig och har omvårdnaden av en funktionshindrad i hemmet finns avlösning. Avlösaren tar över omvårdnaden av din närstående och gör vardagliga aktiviteter tillsammans med honom eller henne. Avlösning ska avlasta dig som anhörig och ge dig möjlighet till avkoppling och egna aktiviteter. Man kan till exempel få avlösarservice för att gå på kurs, träffa vänner eller uträtta ärenden. Avlösarservice kan erhållas såväl på dagtid som på kvällar och helger. Avlösningen sker i första hand i hemmet.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet.

Du som har fått beslut om ledsagarservice eller avlösarservice

Om du har beviljats ledsagarservice eller avlösarservice meddelar handläggaren detta till Avdelningen för stöd och omsorg som tar kontakt med dig och tillsammans planerar ni hur utformningen ska se ut. Det finns möjlighet för dig själv att föreslå någon person du önskar ha som ledsagare/avlösare eller så hjälper Avdelningen för stöd och omsorg dig att hitta någon.

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Blanketter