Klippans logotype

Psykisk funktionsnedsättning

Har du svårt att klara av din vardag på grund av långvarig psykisk funktionsnedsättning? Då kan du ansöka om olika sorters stöd.

Vid psykisk funktionsnedsättning ansvarar Region Skånelänk till annan webbplats för specialistvården medan hemkommunen ansvarar för stöd i hemmet, liksom för fritid och sysselsättning.

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

Du har en psykisk funktionsnedsättning om du har stora svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara konsekvenser av psykisk störning.

Vilket stöd kan jag få från kommunen?

Klippans Kommun kan ge dig stöd i form av boendestöd,  bostad med särskild service och/eller daglig sysselsättning. Alla insatser utgår från dina enskilda behov. 

För att behålla funktionsförmågan är det viktigt att du själv gör så mycket som möjligt av det du klarar av. Vi vill ge hjälp till självhjälp. Målet är att stärka din förmåga att leva som andra och att deltaga i samhällets gemenskap.  

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp behöver du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du, dina föräldrar eller god man/förvaltare tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet

Rådgivning (Region Skåne ansvarar för denna insats)

Du som har ett funktionshinder kan ha rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan bland annat bestå av stöd genom kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Rådgivning och personligt stöd är komplement till t.ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Region Skåne har ansvar för rådgivning och annat personligt stöd, i dagligt tal "råd och stöd". Insatsen syftar till att underlätta för den enskilde att leva med sitt funktionshinder.

Senast uppdaterad: 2016-11-17
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Blanketter

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se