Klippans logotype

God man, förvaltare, förmyndare - överförmyndare

Behöver du hjälp att sköta din ekonomi? Vill du få stöd i din vardag? Eller är du anhörig till en person som på grund av ålder, sjukdom eller annat behöver få hjälp? Då kan en god man eller förvaltare vara det du söker. Ett omyndigt barn kan ha behov av en särskilt förordnad förmyndare.

God man

Behöver du hjälp med att sköta din ekonomi eller att kontakta kommunen och andra myndigheter kan du ha rätt till en så kallad god man.
Läs mer om god man.

Förvaltare

Ibland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge. Då utses en förvaltare. Det är en så kallad tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger.
Läs mer om förvaltare.

Förmyndare för barn

Oftast är föräldrarna vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Som förmyndare ska du se till att ditt barn är tryggt och att barnets intressen tas till vara.
Läs mer om förmyndare för barn.

Tillsyn

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats är tillsynsmyndighet för överförmyndarnämnden.

Blanketter

Blanketter för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

Vi behöver din hjälp

Vill du bli god man/förvaltare?
Vill du göra en insats för att hjälpa en medmänniska?
Har du kunskaper om det svenska samhället?

Kontakta oss om du är intresserad.

Läs mer om vad en god man/förvaltare gör

Senast uppdaterad: 2017-05-17
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Överförmyndarnämnden
Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan

Överförmyndarhandläggare
Hans Åström
Telefon: 0435-391 73
E-post: hans.astrom@klippan.se

Telefontid: Överförmyndarnämndens expedition har telefontid klockan 10-12, utom tisdagar.

Besökstid:
Fredag enligt överenskommelse.

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se