Klippans logotype

Bankkonto

Huvudmannens konton har överförmyndarspärr, utom konto för löpande utgifter. Överförmyndarspärr är ett skydd för huvudmannen. Det innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd.

Löpande utgifter

Huvudmannen har ett så kallat fritt konto där lön eller pension sätts in. På kontot får det inte finnas mer än 20 000 kronor. Huvudmannen, gode mannen och förvaltaren har fri tillgång till dessa pengar, som ska användas till uppehälle eller vården av huvudmannens egendom.

Huvudmannens alla övriga konton ska vara överförmyndarspärrade. Bevis om att de är spärrade ska lämnas in till överförmyndarnämnden där de förvaras i huvudmannens akt.

Hur tar jag ut pengar från ett spärrat konto?

För att kunna ta ut pengar från ett spärrat konto  måste du skicka in en skriftlig uttagsbegäran till överförmyndarnämndenPDF (pdf, 1.4 MB).

I ansökan ska du skriva från vilket konto uttaget ska göras, hur stort beloppet är samt vad pengarna skall användas till. Bifoga faktura, skattebesked eller dylikt.

Du och huvudmannen, om denne förstår, ska underteckna begäran.

Överförmyndarnämnden fattar beslut, som skickas till dig som god man eller förvaltare. Detta beslut visar du sedan upp vid uttag i bank.

Senast uppdaterad: 2016-05-12
Sidansvarig: Johanna Svedin

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se