Klippans logotype

Hälso- och sjukvård

Om du behöver vård

Sjukhus, vårdcentraler och folktandvård har Region Skåne ansvar för. Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Vid akuta situationer ska du ringa 112.

1. Kontakta Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177

Om du behöver råd vid skador eller sjukdomar ringer du till sjukvårdsrådgivningen som har öppet alla dagar, dygnet runt. Sjukvårdsrådgivningen fungerar som ett komplement till hälsocentralerna. Samtalet kostar som ett lokalsamtal.

Kontakta sjukvårdsrådgivningen via texttelefon

Du som är döv eller hörselskadad kan ringa den rikstäckande sjukvårdsupplysningen på texttelefon 020-33 00 00.

2. Kontakta vårdcentralen

Gäller för dig som kan ta dig till vårdcentralen. När du behöver råd under pågående behandling, beställa tid eller förnya recept tar du kontakt med din vårdcentral. På vårdcentralen får du också hjälp med de flesta akuta sjukdomstillstånd. Vårdcentralerna har speciella tider avsatta för akuta besök. Vårdcentralen har öppet vardagar klockan 8 till 17.

Var ligger närmaste vårdcentral? Klicka här för att komma till kartalänk till annan webbplats.

3. Vid allvarlig skada eller sjukdom

Om du blir allvarligt sjuk eller om det inträffar en olycka - ring SOS Alarm, telefon 112, och berätta vad som hänt. SOS-operatören larmar de resurser du behöver. Åk inte oanmäld till jourläkarmottagning eller sjukhusets akutmottagning såvida inte tillståndet är allvarligt och brådskande.

Kommunal hälso- och sjukvård

Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till dig som inte kan ta dig till din vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Om du behöver hemsjukvård vänd dig till din vårdcentral.

För dig som behöver hjälpmedel Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag, till  exempel en rullator, rullstol eller duschpall. En del hjälpmedel kan du låna kostnadsfritt. Andra går att köpa i sjukvårdsaffärer, på apotek och i specialbutiker.

För dig som behöver hemsjukvård. Detta kan bland annat innebära hjälp med läkemedelshantering, omläggning, injektioner, provtagning, rådgivning för att underlätta livet och förbättra hälsan vid olika sjukdomstillstånd.

För dig som behöver rehabilitering Om du har råkat ut för en sjukdom eller olycka som begränsar dig i din vardag kan du få rehabilitering i hemmet. Rehabilitering är till för att du ska kunna återhämta dig och leva ett så självständigt liv som möjligt.

För dig som behöver tandvård i hemmet Mer information kan du få från kommunens biståndshandläggare som gör en bedömning om du har rätt till Nödvändig tandvård och utfärdar Tandvårdsintyg.

Klagomål och synpunkter till kommunen

Du har alltid rätt att tycka till om vården. Vi är tacksamma för dina synpunkter/klagomål, eftersom de hjälper oss att förbättra vården.

Du kan lämna din synpunkt via vår e-tjänst.

Klagomål på vården kan lämnas direkt till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO)länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2016-11-17
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se