Klippans logotype

Hemsjukvård

Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig  till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Hemsjukvård kan behövas för en kortare tid till exempel efter en operation men kan också göra det möjligt för personer med långvarig sjukdom att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen.

Genom hemsjukvård kan du få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser till exempel

  • läkemedelshantering
  • sårvård
  • provtagning
  • avancerad omvårdnad vid svåra sjukdomstillstånd
  • smärtlindring
  • råd vid inkontinens, och förskriva inkontinenshjälpmedel
Senast uppdaterad: 2017-01-04
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Kundtjänst
Telefon: 0435-280 00

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se